Dla rodziców - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodzicówPodstawa programowa                             
Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2012    
Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2016
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania 2016

__________________________________________________________________________________

"SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE
W ZAKŁADCE "DOKUMENTY SZKOLNE" ZAMIESZCZONY JEST AKTUALNY STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMIE WRAZ Z ZASADAMI WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA. NIE MA JUŻ ODDZIELNEGO DOKUMENTU ZWO". 

Drodzy Rodzice!

w roku szkolnym 2017/2018 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o
 „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Chełm”
podjęty Uchwałą Nr XXIX/323/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017r.”

Wnioski będą wydawane od dnia
1 września 2017 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem
15 września 2017 r.

Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi
514,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę są brane dochody
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


Dzwonki

1.    8.00-8.45

2.   8.50-9.35

3.   9.45-10.30

4.   10.35-11.20

5.   11.25-12.10

6.   12.30-13.15

7.   13.20-14.05

8.   14.10-14.55


Konsultacje 2017/2018
Miesiąc
Środa
godz.16.00
Październik04
Listopad08
Grudzień06
Styczeń03
Marzec07
Kwiecień11
Maj09
Czerwiec06
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego