Dla rodziców - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie im ks Stanisława Staszica

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodziców


Podstawa programowa                                 Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania 2016
__________________________________________________________________


Drodzy Rodzice!

w roku szkolnym 2017/2018 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o
„Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Chełm”
podjęty Uchwałą Nr XXIX/323/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017r.”

Wnioski będą wydawane od dnia
1 września 2017 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem
15 września 2017 r.

Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi
514,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę są brane dochody
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
______________________________________________________________________________________
 

Dzwonki
1.8.00-8.45
2.8.50-9.35
3.9.45-10.30
4.10.35-11.20
5.11.25-12.10
6.12.30-13.15
7.13.20-14.05
8.14.10-14.55

Konsultacje 2017/2018
Miesiąc
Dzień- Środa
godz. 16.00-18.00
Październik4 października
Listopad8 Listopada
Grudzień6 Grudnia
Styczeń3 Stycznia
Marzec7 marca
Kwiecień11 kwietnia
Maj9 maja
Czerwiec6 czerwca
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego