Samorząd Uczniowski - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie im ks Stanisława Staszica

Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd UczniowskiSEKCJA CHARYTATYWNA   


PAULINA GRUM- przewodniczącaWERONIKA STAWAREK
MONIKA SPODNIEWSKA
NIKOLA WURSZT 
______________________________________________


SEKCJA ROZRYWKOWA

ALEKSANDRA GREL– przewodniczącaALEKSANDRA CZEPIEL
PAULINA WILKOSZ 

_________________________________________________


SEKCJA ARTYSTYCZNA

GABRIELA CZARNECKA -przewodniczącaKATARZYNA TABISZEWSKA
PATRYCJA ZAWADZKA 
____________________________________________________

Opiekun samorządu:
Ewa Stawarek
Aneta Śmigasiewicz
Anna Hołub – Kaczor


Przewodnicząca SU
Natalia Celińska

Z-ca 
Przewodniczącego
Mateusz Ubczyński


RZECZNIK PRAW UCZNIA

KAROLINA STASZAK 


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego