Zajęcia Projektowe "Aerobik Umysłu" - - Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia Projektowe "Aerobik Umysłu"


____________________________________________________________________________________
Rozpoczęliśmy realizację projektu "AEROBIK UMYSŁU" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Projekt skierowany jest do 100 uczniów klas IV - VII naszej szkoły, którzy mają możliwość uczestniczyć w zajęciach rozwijających uzdolnienia i wyrównawczo-dydaktycznych z języka angielskiego i niemieckiego, informatyki, matematyki oraz przyrody.


Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć galerię

____________________________________________________________________________________
W radiu o projekcie "AEROBIK UMYSŁU".
Na antenie Radia Bont Ton, Pani Dyrektor Dorota Mandzińska przybliżyła założenia realizacji projektu "AEROBIK UMYSŁU", zapraszamy do odsłuchania.

_______________________________________________________________________________________________________________
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks Stanisława Staszica w Chełmie rozpoczęła realizację projektu „AEROBIK UMYSŁU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2. Kształcenie ogólne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o minimum 80% poziomu kompetencji kluczowych, rozwoju właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u min. 90 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie dzięki zajęciom pozalekcyjnym (wyrównawczym i rozwijającym), doradztwu edukacyjno-zawodowemu oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej. poprzez zakup sprzętu TIK i wyposażenia do pracowni przyrodniczych w okresie do 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie uczęszczających do klas IV – VII.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające językowe (język angielski i niemiecki),
2. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające przyrodniczo-matematyczne,
3. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z informatyki,
4. Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Wycieczki edukacyjne

Projekt zakłada doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt uwzględniający wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Całkowita wartość projektu to: 348 768,42 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 309 888,42 PLN

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego